Eftirlitsnefnd fasteignasala

Eftirlitsnefnd fasteignasala starfar samkvæmt III. kafla laga um sölu fasteigna og skipa, nr. 70/2015. Eftirlitsnefnd fasteignasala skal hafa eftirlit með því að fasteignasalar starfi í samræmi við fyrirmæli laganna og góðar venjur í fasteignasölu. Nefndin hefur ákveðnar heimildir til rannsókna og beitingar agaviðurlaga samkvæmt III. kafla laganna.

Eftirlitsnefnd fasteignasala tekur einnig á móti kvörtunum ef kaupandi eða seljandi fasteignar, sem eigendaskipti hafa orðið að fyrir milligöngu löggilts fasteignasala, telur að fasteignasali hafi valdið sér tjóni með brotum á starfsskyldum sínum. Jafnframt ef fasteignasali hefur krafist eða fengið greidda þóknun sem hann átti ekki rétt á.

Hér á síðunni má finna eyðublað til að koma á framfæri kvörtunum við nefndina og upplýsingar um hvernig koma á kvörtun á framfæri.

Á síðunni er einnig komið á framfæri mikilvægum upplýsingum til fasteignasala sem varða störf þeirra, ásamt því að birt eru álit og ákvarðanir eftirlitsnefndarinnar sem varða störf fasteignsala.